Andrej Lamut - NOKTURNO

2017-07-19 19:00

Andrej Lamut, rojen leta 1991 na Ptuju, je magister oblikovanja vizualnih komunikacij in prejemnik Prešernove nagrade za nadpovprečno izvedbo magistrskega dela Performativni proces fotografije - Nokturno. V študijskem letu 2011/12 je prejel nagrado za odlične dosežke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Med leti 2013 in 2015 je bil štipendist Ministrstva za kulturo Republike Slovenije za podiplomski študij. V letu 2016 je bil izbren za najboljšega študenta podiplomskega študija Mestne obline Ptuj. Je zmagovalec mednarodnega natečaja First shot / Prvo okidanje 2013 in nominiranec za nagrado ESSL Art Award 2015. Od leta 2012 sodeluje z zavodom EnKnap kot fotograf stalnega ansambla za sodobni ples. Od oktobra 2016 deluje kot strokovni sodelavec mednarodnega umetniškega zavoda DE LICEIRAS 18 s sedežem v Portu na Portugalskem. Svoja dela je do sedaj predstavil na štirih samostojnih in mnogih skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini. Trenutno živi in ustvarja v Ljubljani.

 

Razstave (izbor):

 

 

Podoba podobe (2013), Atelje-galerija Mi ka do, Ljubljana

Alternativni svetovi (2013), Galerija Photon, Ljubljana

First shot / Prvo okidanje (2013), Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, Hrvaška

novaF - mlada slovenska fotografija (2013), Maribor

Predvidevanje/ Předvídání / Foreseeing (2015), Photogether Gallery, Zlín, Češka Republika

ESSL ART AWARD Nominees’ Exhibition (2015), MSUM, Ljubljana

Nokturno (2015), Tovarna umetnosti, Festival ART STAYS - WUNDERKAMMER, Majšperk

ALUO LXX. Preteklost, sedanjost, prihodnost (2016), Galerija Jakopič, Ljubljana

(Ne)znano (2016), Fotonični trenutki 2016, Atelje-galerija Mi ka do, Ljubljana

 

 

 

Andrej Lamut, born 1991 in Ptuj, Slovenia, is a Master of Visual Communications Design and recipient of the Prešeren award for outstanding execution of his masters project Performative Process of Photography - Nokturno. In the academic year 2011/12 he received an Award for outstanding achievement and excellence from the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, Slovenia. Between 2013 and 2015 he was the recipient of the Slovenian Ministry of Culture scholarship grant for his postgraduate studies. In 2016 he was selected as the highest achieving student of post-graduate studies in the Municipality

 

of Ptuj. He is the winner of the international photo competition First Shot / Prvo okidanje 2013 and an ESSL Art Award 2015 Nominee. Since 2012 he has worked as the main photographer of EnKnapGroup, the only professional ensemble for contemporary dance in Slovenia. Since October 2016 he has been collaborating with the international art association DE LICEIRAS 18 based in Porto, Portugal. So far, he has presented his work in four solo exhibitions and numerous curated group exhibitions in his home country and abroad. He is currently based in Ljubljana, Slovenia.

 

 

Andrej Lamut je predstavnik mlajše generacije avtorjev, ki fotografijo dojemajo izven njenih ustaljenih definicij, kar je potrdil ravno s serijo Nokturno, s katero je prejel kar nekaj nagrad in odzivov, med drugim študentsko Prešernovo nagrado. Srebroželatinske fotografije iz serije, ki je nastajala tri leta, spremlja tudi fotoknjiga.

Na vprašanje kako lahko fotografija seže izven lastnih okvirjev, je po neštetih iskanjih osebnega fotografskega jezika in snovi, odgovoril najprej sam. Od vprašanja o snovnosti fotografije se je odmaknil in ga  zastavil povsem na novo: ne več kaj, temveč kako fotografirati? Iniciacija prehajanja od prvega k drugemu se je zgodila povsem spontano, s poudarkom na performativnem procesu same fotografije. Vsebina ni povsem avtoizpovedna ali avtopoetična niti ni povsem realističen dokument, čeprav je seveda ključno tudi tisto, kar fotograf izbere kot objekt svojega zanimanja: “ Nokturno je konkretizacija dvoumnosti fotografije, fotografije, ki se je odpovedala tako zahtevi, da bi bila resnicoljubni posnetek neke objektivne zunanje stvarnosti, kot tudi zahtevi po projekciji ustvarjalčevega notranjega doživljanja na sam objekt upodabljanja.”[1] Nastajanje fotografije je v Lamutovem primeru podvrženo naključni, a zavestni inscenaciji prostora, v katerega manipulativno poseže s svetlobo ali svetlobnimi bliski. Performativni vložek v fotografiji avtor razume kot niz gibov oz. telesne lokomocije, preko katerih ustvarja določeno vizualno estetiko, ki je končni rezultat dela: “Nosilec pomena torej ni to, kar eksistira zunaj fotografije in se na nje zgolj reproducira, pač pa sama forma/obseg fotografije, pri čemer se njena resnica razodeva skozi performativni ustvarjalni proces.”[2] Kakorkoli spremenimo perspektivo ali svetlobni vir, je realnost prostora spremenjena, kljub temu, da le-ta ostaja isti. Andrej Lamut meni, da realnost, videna na fotografijah, obstaja samo tam in nikjer drugje. Kakor sta že teroetika fotografije Michael Fried in Ariella Azoulay poudarjala, tudi Lamut posega po misli, da fotografija sama zase ni avtonomni objekt pač pa bolj performativna rekonstrukcija dogodka pa še to odvisna od njenega gledalca. Le-ta bi moral fotografijo nehati opazovati pač pa jo začeti gledati – aktivno, kakor se lahko gleda tudi film (oz. gibljive slike).[3] Prostor ni insceniran, čeprav avtor do neke mere ustvari želeno situacijo, ki jo nato lahko uporabi za izgradnjo podobe pa tudi vizualne estetike. Slednja ne sledi nobenim konkretnejšim vzorom, temveč je polje avtorjevega lastnega raziskovanja in eksperimentiranja. Za serijo stoji vrsta relevantne teorije s področja fotografije, saj je nastajala kot produkt magistrskega dela. Pri citiranju Susan Sontag spomni na njeno trditev, da fotograf pravzaprav ne vpliva na dogodek sam, temveč je zgolj aktivni opazovalec le-tega. Ampak, ali je res? Ravno pri razumevanju Nokturna moramo pogledati tudi nekoliko drugače: “ Realne situacije sem potenciral do skrajnosti in jim na fotografijah pripisal nove pomene, tako da je preko mojega performativnega procesa originalni dogodek oz. situacija za gledalca popolnoma predrugačena in gledalcu ne izda več ničesar o tem, kaj se je dejankso dogajalo v času njenega nastanka.”[4] S tem postane fotografija umetniški koncept in ne zgolj medij opazovanja. V nadaljevanju je zato toliko bolj zanimiva Flusserjeva filozofija fotografije, v kateri fotografijo primerja s šahom – “ fotograf se znotraj fotografskega programa trudi najti še njegove neodkrite možnosti”[5] in ravno to je tudi Lamutov namen. Summa summarum: fotografija je igra, igra konceptov, asociacij, manipulacije in dogodkov iz realnosti. Vse je odvisno samo od tega, kaj želi oko na drugi strani kamere: Znotraj fotografske geste namreč aparat naredi to, kar hoče fotograf, fotograf pa mora hoteti to, kar aparat zmore.«[6]

 

Nokturno je serija, ki že v naslovu ponuja to, kar od nje pričakovati: nočne motive ali vsaj tako zelo otemnjene, ponekod deloma, drugi povsem zabrisane, z močnimi centri ostvetlitve. Slednji dajejo natančen vtis, ki se zgodi, ko v popolni temi na hitro posveti močan vir svetlobe. Občutki, ki se nam porajajo ob dotični seriji, so podobni občutkom, ki nam jih tudi sicer ponuja noč v vsej svoji arhetipski pomenljivosti. Performativno dejanje, kakor pravi avtor, pa je naša lastna intenca, da povzročimo točno določeno posledico, ki se realizira kot vidna sprememba.[1] Sergej Harlamov, Nova metafizika ali das unheimliche?, spremno besedilo ob razstavi Andreja Lamuta v Layerjevi hiši, Kranj 2016.

[2] Avtorjeva izjava.

[3] Laura Levin, The Performative Force of Photography, Rewiev Essay, Photography & Culture, vol. 2, issue 3, 2009.

[4] Avtorjeva izjava.

[5] Andrej Lamut, Performativni proces fotografije, Magistrska naloga, ALUO, Ljubljana 2016, p. 22.

[6] Vilém Flusser, K filozofiji fotografije, Ljubljana 2010, p. 39. 

 

ODPRTO:

torek - petek: 16.00 - 18.00 uri

sobota: 10.00 - 12.00 ure.

ali po predhodni najavi.

Kontakt

Fotogalerija STOLP Židovska ulica 6, p.p. 1512, SI-2001 Maribor, Slovenija +386 (0)51 336 991 galerijastolp@gmail.com