Dejan Mijović - PETI LETNI ČAS

2018-05-21 06:14

 Poletje našega življenja

Ta dolgoročni projekt je posvečen vsem mojim prijateljem, hkrati pa predstavlja tudi

zgodovino našega prijateljstva.

Pravi prijatelji nam stojijo ob strani v dobrem in slabem. Po moji nesreči so mi stali ob

strani, ko sem jih najbolj potreboval. Brez njihove podpore in podpore moje družine bi

bila rehabilitacija po “ponovnem rojstvu” zame veliko težja. Zdaj vem, da so v življenju

najpomembnejši družina in prijatelji.

Prijatelje fotografiram že od leta 1999. Fotoaparat vedno nosim s seboj, ne glede na

to, kakšna je priložnost.

Različni kraji, različni časi, oddaljeni spomini, veseli trenutki, nore zabave, včasih solze

in vedno veliko smeha.

The Summer of Our Lives

This long term project is a tribute to all of my friends and is also the history of our

friendship.

Real friends have to support you in good and the bad situations. And they where there

when I needed them most, after my accident happened. Without their and my family’s

support my rehabilitation after I was ‘’reborn’’ would be so much more difficult for me.

Now I know that the most precious things in life are family and friends.

I am taking photos of my friends since 1999. I have my camera always with me, no

matter what is the occasion.

Different places, different times, distant memories, happy moments, crazy parties,

sometimes tears and aways a lot of laughter.

Vse jesen dobi

Rodil sem se v Sloveniji, slovenski materi in črnogorskemu očetu. Imam 40 let in sem

fotograf že 20 let. Padec na spolzki klančini pred sedmimi leti mi je spremenil življenje,

postal sem tetraplegik. Pet let nazaj sem se odločil, da grem prvič v življenju s

svojo družino na potovanje v Črno goro z namenom, da spoznam očetove sorodnike

in raziščem svoje korenine. To je bil moj prvi projekt po nesreči in je še vedno v teku.

Autumn gets us all

I was born in Slovenia to Slovenian mother and Montenegrin father. I am 40 years old

and i am a photographer for 20 years. Seven years ago i fell on a slippery slope and

ended up tetraplegic. Five years ago i decided to go with my family on a road trip to my

fathers country Montenegro for the first time in my life to meet my fathers relatives and

to discover my roots. This was my first project after the accident and is still in progress

 

Življenjepis

Sevničan Dejan Mijović, rojen 18. 9. 1976, samostojni novinar za fotografijo, je pogodbeno zaposlen

kot pomočnik urednika fotografije na spletnem portalu Delo.si.

Diplomiral je iz predmeta Fotografija na Naravoslovnotehniški fakulteti s temo Psihološko-vizualni učinki

različno postavljenih razstavnih fotografij.

S fotografijo se ukvarja že dvajset let, odkar se je vpisal na študij Grafične tehnike na NTF. Kot samostojni

fotograf je dve leti delal na potniški ladji Navigator of the Seas, kot fotograf oz. fotoreporter je

sodeloval s številnimi slovenskimi mediji: Jana, Ona, Mladina, STA in Žurnal ter fotografiral za številne

naročnike.

Leta 2010 se je ponesrečil in ostal popolnoma hrom od vratu navzdol. Z neizmerno srečo, močno

voljo in dolgoletno rehabilitacijo ter s še neizživeto željo po fotografiranju se je kot tetraplegik uspešno

vrnil v fotografske vode ter imel že številne samostojne in skupinske razstave. Zadnja leta se nenehno

izpopolnjuje pod mentorstvom v Parizu živečega mojstra fotografije slovenskih korenin – Klavdija

Slubana.

V svoji fotografski izpovednosti se je sprva posvečal prostranim pokrajinam Karibov in Južne Amerike,

poetični Toskani, čarobnosti Cerkniškega jezera, pa vse do raziskovanja skritih lepot bližnje in širše

okolice.

Njegovi portreti naključnih posameznikov zaradi izjemnega občutka za kompozicijo in svetlobne kontraste

niso le zamrznjeni trenutki, ampak pripovedujejo rahločutne življenjske zgodbe.

S črno-belo fotografijo, ki se ji posveča zadnja leta, pa skuša ujeti različna, tudi najbolj intimna razpoloženja

svojih najbližjih in dolgoletnih prijateljev.

Poleg drugih nagrad je na prestižnem svetovnem Nikonovem fotografskem natečaju leta 2014 prejel

tretjo nagrado.

Večina fotografij, prikazanih na tokratni samostojni razstavi v Fotogaleriji STOLP, je nastala po nesreči.

WWW.MIO-PHOTOGRAPHY.COM

Curriculum vitae

Freelance photography journalist Dejan Mijović, born on 18 September 1976 and based in Sevnica, is

assistant photo editor of the Delo.si web portal.

He graduated in photography from the Faculty of Natural Sciences and Engineering with the graduation

thesis entitled The Psychological and Visual Effects of Diverse Layouts of Exhibited Photographs.

Mijović has been involved in photography for the past 20 years, ever since undertaking studies of

graphic technology at the Faculty of Natural Sciences and Engineering. As a photographer, Mijović

worked in various contexts, serving, among others, as the official photographer on the Navigator

of the Seas passenger ship, contributing to various media, including Jana, Ona, Mladina, STA and

Žurnal, and receiving diverse photography commissions.

In 2010, Mijović sustained an injury and was left completely paralysed from the neck down. Through

amazing luck, strong willpower and lengthy rehabilitation, and driven by his as yet unfulfilled desire

to pursue photography, the tetraplegic was back in the saddle, and has since held several oneman

shows and participated in a number of group exhibitions in Slovenia and abroad. Recently, he

has been polishing his photography skills with Klavdij Sluban, a French photographer of Slovenian

descent based in Paris.

Developing his photographic idiom, Mijović first focused on the wide landscapes of the Caribbean

and South America, the poetic Tuscany, the magical Lake Cerknica, and explored hidden gems in his

immediate vicinity and further afield.

Mijović’s great flair for composition and light contrasts renders his portraits of random individuals far

more than simply frozen moments in time but, rather, perceptive accounts of their life stories.

His black-and-white photographs, a preoccupation of recent years, aim to capture diverse moods of

his closest and long-standing friends also in their most intimate moments.

He has received some major awards, most notably Third Prize at the 2014–15 NIKON Photo Contest.

 

Most of the photographs featured at the current solo exhibition were taken after the injury.

ODPRTO:

torek - petek: 16.00 - 18.00 uri

sobota: 10.00 - 12.00 ure.

ali po predhodni najavi.

Kontakt

Fotogalerija STOLP Židovska ulica 6, p.p. 1512, SI-2001 Maribor, Slovenija +386 (0)51 336 991 galerijastolp@gmail.com