FOTOGRAFSKO DRUŠTVO JANEZ PUHAR

2018-01-24 19:00

Fotografsko društvo Janez Puhar iz Kranja je bilo ustanovljeno že 7. januarja 1910 v gostilni Mayer v Kranju. Društvo je delovalo do prve svetovne vojne, ob izbruhu te pa je delo kluba zamrlo in ni oživelo vse do obdobja obnavljanja države po drugi svetovni vojni.

Delo društva ima tri pomembne vrhunce in sicer je v drugi polovici 50 let zaživela ti. »Kranjska manira« fotografiranja grafičnih motivov in pozneje »Pogled od zgoraj«. Oba načina sta se pretežno nanašala na krajinarsko fotografijo, ki je bila kranjskim avtorjem zelo ljuba. V tem obdobju so kranjski fotografi  orali ledino barvne fotografije v Sloveniji.

Drugi pomemben vrhunec je bil v 70 letih, ko je bil na pobudo kranjskih fotografov ustanovljen »Kabinet slovenske fotografije« pri Gorenjskem muzeju. Kabinet deluje še danes in hrani fotografska dela vseh pomembnejših slovenskih avtorjev. Poseduje eno največjih fotografskih zbirk v Sloveniji. V tem obdobju je bila prvič organizirana  državna razstava na temo pokrajina. To je postala ena najbolj pomembnih razstav v Sloveniji in ravno v teh dneh je v Kranju na ogled preko 150 del, že 21. bienalne razstave.

 Tretji pomembnejši vrhunec doživljamo zadnjih deset let, ko je društvo dobilo nove prostore v središču starega mestnega jedra v Kranju. Poleg bienalne razstave »Pokrajina« smo organizirali že pet mednarodnih razstav »Miniature« pod pokroviteljstvom FIAP (Mednarodna zveza za fotografsko umetnost). Tudi ta razstava je bienalna in z zelo lepo mednarodno udeležbo. Društvo se ponaša s priznanimi fotografi doma in v svetu.

Leta 2010 je društvo praznovalo že 100 letnico obstoja. V Kranju je bilo ob tej priložnosti 13 fotografskih razstav. Tri društvene razstave so bile izven Kranja od tega dve v tujini. V Zagrebu – Hrvaška in v La Ciotat-u – Francija. Natisnjena je bila zgodovina društva in monografija s fotografijami članov društva. Za uspešno 100 letno delovanje je Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj dobilo najvišje priznanje fotografske zveze Slovenije – Puharjevo nagrado. Ob isti priložnosti je društvo dobilo tudi najvišje priznane matičnega mesta, Nagrado mesta Kranj.

 

V fotografskem društvu Janez Puhar deluje 43 aktivnih članic in članov. V vrstah so fotografinje in fotografi z najvišjimi fotografskimi naslovi FZS in tudi FIAP. FDJP je eno izmed vidnejših društev v MO Kranj, ki vsako leto s svojimi kvalitetnimi razstavami bogati Kranjsko kulturo. Društvo se povezuje z drugimi domačimi in tudi tujimi fotografskimi klubi in društvi in skrbi za več kot stoletno tradicijo kluba.  Društvo zgledno skrbi za ohranitev spomina in za promocijo izumitelja fotografije na steklu, Janeza Puharja in njegov glas širi doma in v tujini. Članice in člani smo na to ponosni.

Razstavljajo:

 

Vlado Sofronievski, Vincenc Nemanič, Viktor Šmid, Vasja Doberlet, Valerija Jenko, Uroš Florjančič, Tine Založnik, Simon Krejan, Lado Kraljič, Damir Gizdavčič, Branko Dežman, Boštjan Snoj, Anuška Vončina, Andreja Peklaj, Aleš Komovec.

ODPRTO:

torek - petek: 16.00 - 18.00 uri

sobota: 10.00 - 12.00 ure.

ali po predhodni najavi.

Kontakt

Fotogalerija STOLP Židovska ulica 6, p.p. 1512, SI-2001 Maribor, Slovenija +386 (0)51 336 991 galerijastolp@gmail.com