Lin Gerkman: North of South

2019-05-08 12:08

North of South (2018)

Zgodbo podpira premišljeno spletanje likovnih elementov, s čimer avtor ustvarja narativne podobe z izjemnim estetskim občutkom. Serijo z naslovom North of South spremlja uravnotežen izbor posameznih motivov, svojevrsten preplet portretov in krajine, s katerimi je na svojstveno dokumentaren način povedana zgodba o spreminjanju načinov bivanja v ruralni Namibiji. Avtor meni, da njegovo delo ni povsem direktno dokumentarno, kjer navadno fotograf s svojo prisotnostjo ne vpliva na dogodke in okolico. Teži k osebnemu pristopu in konstruktivno interakcijo s subjektom fotografiranja. V svoji pripovedi se izogiba kakršnemu koli kritičnemu vrednotenju videnega in doživetega. 

Podobno kot pretežni del ostalih afriških držav, tudi Namibijo bremenijo posledice postkolonializma in tranzicije, del katerih je tudi velik ekonomski prepad med bogatim in revnim prebivalstvom. Na obrobjih prostrane puščave najdemo preostanek raznolikih ruralnih kultur, ki so na eni strani zavezane k ohranjanju svoje tradicije, na drugi strani pa si prizadevajo za večjo integracijo v prevladujočo ekonomijo. Namibija, ki je samostojnost od Južne Afrike pridobila leta 1990, je bila v zelo kratkem času deležna velikih družbenih sprememb. Ljudje na podeželju so se znašli v nekakšnem časovnem vakuumu, ki onemogoča popolno tranzicijo iz tradicionalne oblike družbe v sodobno. To življenje vmes, kot ga lahko poimenujemo, je rdeča nit nastalih fotografij Lina Gerkmana: »Projekt dokumentira različne zgodbe iz današnje družbene krajine podeželske Namibije. Osredotoča se na sprejemanje sodobnih tehnologij s strani ljudstev tradicionalnih kultur in posledice, ki jih ima na njihov način življenja. Serija zajema dvojnost načinov življenja ljudi, ki so globoko povezani s svojo tradicijo in nepovratno navajeni na proizvode tehnološkega napredka, kot so mobilni telefoni, avtomobili in farmacevtski izdelki.« 

Serija fotografij izstopa po nameri, saj je, kot pravi avtor sam, veliko raje fotografiral ljudi, kakršni so bili v danem trenutku:»Serijo North of South določuje stremenje k zajemanju avtentičnih primerov spopadanja s prihajajočo modernizacijo, namesto poustvarjanja idealizirane predstave o nedolžnem življenju nedavne preteklosti, ki je pogosto povezano z ljudmi v tej pokrajini.«Prebivalci Namibije živijo nekakšno dvojno življenje: na eni strani še zmeraj ohranjajo svoje tradicionalna verovanja, na drugi strani pa v svoj način življenja integrirajo »elemente nekdanjih kolonialnih gospodarjev ter sodobnih sil globalne ekonomije prostega trga.«

Avtor v svojih fotografijah ponuja nasprotja, ki se na koncu obrnejo v povsem logično družbeno realnost. Dejstvo je, da sta potrošniško mišljenje in sodobna tehnologija zašli v vsak še tako skriti kotiček sveta: »Ljudje postajajo vse bolj odvisni od tehnologije in si prizadevajo za vključitev v svetovni prosti trg, da bi si jih lahko privoščili. Vzdušje idealizirane pastoralne dobe se počasi, a vztrajno preoblikuje, da opravlja svojo vlogo v svetovnem gospodarstvu.« 

Petra Čeh, umet. zgod. in soc. kult.

 

Lin Gerkman (1995, Ljubljana)

Lin Gerkman je fotograf in oblikovalec iz Ljubljane. Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje je diplomiral iz industrijskega oblikovanja, kjer nadaljuje tudi magistrski študij. Njegovo zanimanje za raziskovanje zgodovine predmetov se je v zadnjih letih izrazilo na področju fotografije in videa. V svojih fotografijah obravnava aktualne dogodke in ostanke polpretekle zgodovine. Njegov način dela ni omejen z enim samim pristopom. Zasnovan je na ustaljenih dokumentarnih tehnikah, pri poskusu iskanja resnice onstran dejstev pa pogosto presega strogo objektiven pogled na svet. Njegovo delo se osredotoča na odnos do narave, grajenega okolja, tehnologije in pojmovanja časa. 

 

ODPRTO:

torek - petek: 16.00 - 18.00 uri

sobota: 10.00 - 12.00 ure.

ali po predhodni najavi.

Kontakt

Fotogalerija STOLP Židovska ulica 6, p.p. 1512, SI-2001 Maribor, Slovenija +386 (0)51 336 991 galerijastolp@gmail.com