Matjaž Rušt - NOVI SVET

2019-10-27 07:18

Fotograf Matjaž Rušt je zavoljo obširnega fotografskega ciklusa obiskal slovenske skupnosti v ZDA (Cleveland), Argentini (Buenos Aires, Mendoza) in Avstraliji (Sydney, Melbourne), da bi pobliže spoznal njihov način življenja, ki je često razpet med nacionalno in kulturno pripadnostjo domovini in neizbežnostjo asimilacije v dominantno kulturno okolje. Avtorja je zanimalo ohranjanje identitete v okoljih, ki so v družbenem, političnem, ekonomskem in kulturnem smislu povsem drugačni od matice, ter med izseljenci, ki so po večini tam rojeni in vzgojeni. Zanimajo ga majhne enklave kulturnega in družabnega življenja. V obdobju, ko je veliko govora o integraciji priseljencev v nova kulturna okolja, pa je vprašanje diaspore moč gledati skozi univerzalno prizmo, ki se aplicira na katero koli izseljensko skupino, temelječo na skupni etnični in kulturni pripadnosti. Fotografije pričajo o vizualnih označevalcih slovenstva v oddaljenih deželah in o identiteti, ki se zaradi nerednih stikov med matico in diasporo vse močneje razhaja. Podobe, ki so nastale na treh terenskih ekspedicijah, ponujajo nekaj neizbežnih opažanj in zaključkov; kot denimo to, da je za slovenske izseljenske skupnosti značilna majhnost in žilavost v ohranjanju kulture, tesna medsebojna povezanost in relativno dobra gmotna situiranost. Temu navkljub pa so slovenske skupnosti po svetu izjemno kompleksne in v vsem, razen v pripadnosti svoji izvorni kulturi, dokaj heterogene tvorbe, ki jim ni vedno moč najti skupnega imenovalca. Ruštove fotografije odražajo ravno to raznovrstnost.

Miha ColnerMatjaž Rušt, 1982, v zadnjih desetih letih deluje kot dokumentarni fotograf, katerega osrednji interes so ljudje in različni marginalni pojavi sodobnih družb. Svoje delo je predstavil v številnih uglednih ustanovah doma in v tujini ter zanj prejel nagrade Slovenia Press Photo in Društva novinarjev Slovenije. Skupaj z Robertom Marinom sta leta 2015 izdala knjigo Najlepše mesto na svetu. Dela iz njegovega cikla Novi svet so vključena tudi v stalno zbirko Moderne galerije v Ljubljani.

 

 

ODPRTO:

torek - petek: 16.00 - 18.00 uri

sobota: 10.00 - 12.00 ure.

ali po predhodni najavi.

Kontakt

Fotogalerija STOLP Židovska ulica 6, p.p. 1512, SI-2001 Maribor, Slovenija +386 (0)51 336 991 galerijastolp@gmail.com