torek 15 - 19, sreda 10 - 12, - četrtek 15 - 18, petek 10 - 12 ure.

2013-01-01 09:08

           ali po predhodni najavi na galerijastolp@gmail.com