POZIV FOTOGRAFOM

2016-10-15 08:53


PRIJAVA PROJEKTOV ZA FOTOGALERIJO STOLP ZA LETO 2017

ROK ODDAJE: 15. Oktober 2017

Fotogalerija STOLP vabi mlade ustvarjalce, s področja fotografske umetnosti k prijavi umetniških projektov v Fotogaleriji STOLP za leto 2017. V okviru programa novaF nadaljuje s serijo razstav namenjenih sledenju sodobne fotografske umetnosti. V letu 2015 bo s pozivom izbran 1 projekt, ki bodo v Mariboru predstavljen premierno in bo izveden v letu 2017.
Poziv je namenjen predstavitvam mlajšim avtorjem, ki so zaključili študij fotografije. Izbranemu ustvarjalcu FG STOLP nudi avtorski honorar v višini 600 € (bruto), tehnično opremo in podporo, promocijo ter prostor za izvedbo – Fotogalerija STOLP, Židosvka ulica 6, Maribor.

PRIJAVA NAJ VSEBUJE: 
- jasno opredeljen vsebinski okvir in opis projekta (največ ena stran),
- tehnični načrt (prilagojen razstavišču), 
- navedba avtorjev in nosilcev izvedbe s kratkim življenjepisom (največ ena stran), 
- terminski načrt projekta z želenim terminom izvedbe,
- fotografsko gradivo, če je na voljo (za prijavo zadostuje nizka ločljivost),
- navedba kontaktov (ime in priimek, elektronska pošta, kontaktna številka).

Upoštevali bomo samo projekte, ki še niso bili izvedeni v Mariboru.


ROK IN NAČIN PRIJAVE:
Rok za oddajo vaših predlogov je do 15. oktobra 2016, do polnoči.  Prosimo, da vloge s prilogami oddate po elektronski pošti na naslov  galerijastolp@gmail.com s pripisom: Javni poziv FG STOLP (vaša vloga je veljavna, ko prejmete e-potrditev prejema). Prijav osebno ne sprejemamo.

IZBOR PROJEKTOV:
O izboru projektov bodo prijavitelji obveščeni najkasneje 20 dni po preteku roka oddaje prijav. Prijave bo obravnavala komisija, sestavljena iz treh strokovnih sodelavcev FG STOLP.