novaF - mlada slovenska fotografija

21.8. - 5.10.2013

 

NovaF 2013

 

Tokrat, že tradicionalna razstava NovaF, predstavlja mlade slovenske avtorje in njihovo raziskovanje na področju fotografije. Pogoji, ki upravičujejo selekcijo so bili skoncentrirani predvsem na obetajoči potencial posameznika in njegovo kvaliteto ustvarjanja. Reference niso težile k prepoznavnosti avtorjev, temveč k zajemanju sodobne miselnosti in konceptualnosti. Nobeden izmed enaindvajsetih avtorjev praktično ni amaterski fotograf, vsi so ali so bili vpeti v šolanje o fotografiji. Tematika razstave ni ostro določena, je niz motivov, ki so jih avtorji svobodno izbrali sami. Razstava je zato pestra in deljena na dva dela: v prvem se predstavljajo avtorji do 21 let, v drugem pa avtorji do 29 let. 

 

Če strnemo fotografski tok, ki je predstavljen, ugotovimo, da mladi avtorji še vedno radi posegajo po krajinski motiviki oz. njenimi detajli. Velik del produkcije zajema tudi teženje k zastavljanju miselnih konceptov, ki daje serijam ali posameznim fotografijam nek vsebinski presežek. Nekateri koncepti so kompleksni, spet drugi bolj preprosti in hitro razumljivi. Izvirnost in razumljivost idej pogojuje dialog med fotografom in gledalcem. Predvsem slednji se pri ogledu razstave ne bo počutil izigranega. Črno-bela fotografija še zmeraj igra pomembno vlogo, celo prevladuje, na drugi strani pa avtorji, ki se odločajo za barvno fotografijo, premislijo njeno uporabo in ni sama sebi namen. Zgodbe, ki se spletajo okrog serij so zelo različne, a se v veliki meri poslužujejo vprašanj iz lastne notranjosti ali pa sledijo splošni družbeni problematiki. Gre za izvirna dela, ki jih včasih navdihujejo znani mojstri fotografije.

 

Pri avtorjih do 21 let srečamo več figuralne motivike. Predstavljenih je samo šest avtorjev, s čimer je nakopičena njihova kvaliteta ustvarjanja. Avtorji posegajo po zelo kompleksnem razmišljanju, ki sodi v družbeno kritično snov in odpiranje vprašanj, ki si jih včasih niti nočemo zastavljati (Jure Kastelic) ali posegajo v čisto dokumentarno fotografijo (Polona Ipavec). Osebno izpovedna nota je tokrat nekoliko zamegljena, ni predstavljena direktno (Nataša Ilec, Žiga Rebolj), a vendar se do neke mere stopnjuje v celo eksistencialno postavljen vprašaj (Anja Seničar), ki se razleze v lirično odsotnost (Pia Prezelj). 

 

Pri drugi skupini avtorjev do 29 let se velikokrat pojavi motiv krajine. Slednja je nosilka nekega kulturnega okolja (Andrej Lamut), se spreminja v lastne subtilno občutene prostore (Sara Kiršić, Maša Lancner, Jon Žagar) ali postaja zanimiv predmet raziskovanja njenih fizičnih lastnosti (Ana Šuligoj, Andraž Jenkole) in prostora kot takega (Darko Sintič). Detajli iz narave postanejo tudi semiotično preoblikovani (Ivica Čendak). Figura se ukvarja s svojo aktualno problematiko željene družbene vpetosti (Nadja Stare), ustvarja nek dialog med avtorjem in drugimi (Aljaž Celarc) ali pa opredmeti lastno nezavedno (Marijo Župan). Nekoliko svojevrstna kategorija je v razstavnem prostoru definirana z novo estetiko in t.i. novimi mediji (Dan Adlešič). Avtorji vzpostavljajo tudi odnos do predmetnega sveta, ki je včasih upodobljen kot dnevnik podob (Klemen Ilovar) ali pa odnos do njega enostavno nekonfliktno odvržejo in debato prepustijo gledalcu (Bojan Mijatovič), ki skozi prizmo videnega ustvarja neke lastne (nove) občutke (Katra Petriček). 

 

Predstavljeni avtorji sodijo v ščepec najkvalitetnejših mladih umetnikov fotografije pri nas. Razstava je bogata v svoji različnosti formatov, tehnik, medijev ter motivov. Prav tako ne sledi le klasični postavitvi, temveč dodaja tudi nove oblike predstavitve fotografij v obliki knjig. NovaF odpira vpogled v nastajanje in razvijanje sveže fotografske umetnosti na Slovenskem in upravičeno postavlja ta dela javnosti na ogled. 

 

Petra Čeh

 

ODPRTO:

torek - petek: 16.00 - 18.00 uri

sobota: 10.00 - 12.00 ure.

ali po predhodni najavi.

Kontakt

Fotogalerija STOLP Židovska ulica 6, p.p. 1512, SI-2001 Maribor, Slovenija +386 (0)51 336 991 galerijastolp@gmail.com